• Du har valt: Sörmland
Endoskop, rengöring och desinfektion av flexibla värmekänsliga endoskop

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom endoskop, rengöring och desinfektion av flexibla värmekänsliga endoskop. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilket krav ställs på personal avseende användning, omhändertagande, rengöring och desinfektion av ett endoskop?
Vilka krav på renhet ställs på tillbehör som penetrerar slemhinna?
Hur ska rengöring och desinfektion av värmekänsliga endskop genomföras?
Vad är oftast orsaken till smittöverföring och infektion i samband med endoskopiundersökningar?
När är det viktigt att manuellt rengöra ett endoskop innan maskinell rengöring och desinfektion?
När behövs desinfektion med U-sprit (70% etanol) utföras?
Hur bibehålls renhetsgraden på endoskopet vid hantering och uttag från diskdesinfektorn?
Vad är viktigt att tänka på gällande utrymme i ett desinfektionsrum?
Till toppen av sidan