• Du har valt: Sörmland
Infektioner och smittspridning

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - Översikt

  Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården blir utsatt för smitta från patienter. Vårdpersonal kan också själv bära på smitta eller infektioner som kan överföras till den man vårdar eller till arbetskamrater.

 • Ansvar

  Vårdpersonal som bär på smitta eller har en pågående infektion kan utgöra en stor smittspridningsrisk i det praktiska vårdarbetet. Det är därför viktigt att det finns rutiner för handläggning av vårdpersonal med smittbärarskap eller misstänkt/konstaterad infektion.

 • Förebyggande rutiner

  Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning är att tillämpa basala hygienrutiner och klädregler.

 • Åtgärder vid exponering för möjlig smitta

  Det ska finnas rutiner för hur man hanterar en situation som innebär risk för smitta.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om pesonalinfektioner inom hälso- och sjukvård.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan