• Du har valt: Sörmland
Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - Översikt

Personal som arbetar inom vård och omsorg blir utsatt för smitta från patienter. Att få en infektion till följd av sin yrkesutövning är enligt definition en vårdrelaterad infektion. Personal kan också själv bära på smitta eller infektioner som kan överföras till den man vårdar eller till arbetskamrater. Patienterna är ofta på grund av ålder, sjukdom eller behandling mer infektionskänsliga än friska arbetskamrater.

Den viktigaste åtgärden för att minimera risken för smitta från patient till personal och från personal till patient är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner och att följa metodbeskrivningar för de arbetsmoment man utför. Det är även viktigt att känna till de smittsamma sjukdomarnas smittvägar, läs mer i Vårdhandbokens texter Smitta och smittspridning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan