• Du har valt: Sörmland

Arbetsmiljöverket. Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö? [Internet]. Arbetsmiljöverket; [uppdaterad 2020-03-18]. 

Folkhälsomyndigheten. Smittsamma sjukdomar A - Ö [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2022-02-24.

Folkhälsomyndigheten. Vägledning för vaccination av personal inom vård- och omsorg [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2021-09-21]. 

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om RS-virusinfektion [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2017-09-14].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om mässling [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2019-02-21].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om influensa [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2021-11-08].

Folkhälsomyndigheten. Viktigt att anpassa åtgärder inom vård och omsorg efter smittläget [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2022-02-09].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om röda hund [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2013-10-17].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om mycoplasma pneumoniae-infektion [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2013-10-17].

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om kikhosta [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; [uppdaterad 2013-10-17].

Försäkringskassan. Skador i arbetet [Internet]. Stockholm: Försäkringskassan. Hämtad 2022-02-24.

Infpreg - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Pertussis (Kikhosta) [Internet]. Stockholm: Infpreg - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet; [uppdaterad 2019-06-13].

Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsblad [Internet]. Smittskyddsläkarföreningen. Hämtad 2022-02-24.

Till toppen av sidan