• Du har valt: Sörmland

Referenser och regelverk

Referenser

    Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

    1. Socialstyrelsen. Vårdrelaterade infektioner, VRI. Stockholm: Socialstyrelsen; 2019 [uppdaterad 2022-05-17].
    2. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Allmänna bestämmelser §10. Sveriges Kommuner och Regioner; 2022.

    Regelverk

    Till toppen av sidan