Sekretess

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom sekretess. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Offentlighetsprincipen är huvudregeln i Sverige. Vad gäller inom hälso- och sjukvården?
Bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess är centrala inom hälso- och sjukvård och tandvård. Vilka lagar styr?
Ge exempel på omständighet då personalen är skyldig att lämna ut uppgift - det vill säga bekräfta eller förneka att patient är inlagd - oavsett om det är privat eller offentlig vård?
Annan sekretessbrytande omständighet är då det föreligger anmälningsplikt för hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på sådan anmälningsplikt är?
Ge exempel på när informationsöverföring av sekretessbelagda patientuppgifter kan ske mellan vårdgivare.
Vad menas med presumtivt samtycke?
Vad är inre sekretess?
Till toppen av sidan