Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Socialstyrelsen. Patientsäkerhet: Ledarskap, team och individ. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020 [uppdaterad 2022-05-11].
  2. Weller J, Boyd M, Cumin D. Teams, tribes and patient safety: overcoming barriers to effective teamwork in healthcare. Postgrad Med J. 2014;90(1061):149-54.
  3. Sacks GD, Shannon EM, Dawes AJ, Rollo JC, Nguyen DK, Russell MM, et al. Teamwork, communication and safety climate: a systematic review of interventions to improve surgical culture. BMJ Qual Saf. 2015;24(7):458-67.
  4. Lerner S, Magrane D, Friedman E. Teaching teamwork in medical education. Mt Sinai J Med. 2009;76(4):318-29.
  5. Leonard M, Graham S, Bonacum D. The human factor: the critical importance of effective teamwork and communication in providing safe care. Qual Saf Health Care. 2004;13 Suppl 1:i85-90.
  6. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet. Teamarbete och förbättringskunskap - två kärnkompetenser för god och säker vård. 2013; rev 2017.
  7. Sandberg H. Det goda teamet: om teamarbete, arbetsklimat och samarbetshälsa. Lund: Studentlitteratur; 2006.
  8. Katzenbach JR, Smith DK. The discipline of teams. Harv Bus Rev. 1993;71(2):111-20.
  9. West MA, Lyubovnikova J. Illusions of team working in health care. J Health Organ Manag. 2013;27(1):134-42.
  10. Schmutz JB, Meier LL, Manser T. How effective is teamwork really? The relationship between teamwork and performance in healthcare teams: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019;9(9):e028280.
  11. Flin RH, O'Connor P, Crichton M. Safety at the sharp end: a guide to non-technical skills. Ashgate. 2008;
  12. Sharp L. Effektiv kommunikation för säkrare vård. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  13. Powell SM, Hill RK. My copilot is a nurse—using crew resource management in the OR. AORN J. 2006;83(1):179-80, 83-90, 93-8 passim; quiz 203-6.
  14. Rall M, Dickman P. Crisis resource management to improve patient safety, 17RC1. Euroanesthesia. 2005;
  15. Gaba DM. Crisis resource management and teamwork training in anaesthesia. Br J Anaesth. 2010;105(1):3-6.
  16. Murray WB, Foster PA. Crisis resource management among strangers: principles of organizing a multidisciplinary group for crisis resource management. J Clin Anesth. 2000;12(8):633-8.
  17. Socialstyrelsen. Förebygga skador till följd av kirurgisk behandling. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020 [uppdaterad 2022-05-17].
  18. Kohn LT, Corrigan J, Donaldson MS. To err is human - building a safer health system. National Academy Press. 2000;
  19. Institute for Healthcare Improvement. SBAR Tool: Situation-Background-Assessment-Recommendation. Cambridge, Massachusetts, USA: Institute for Healthcare Improvement; Hämtad 2023-01-03.
  20. Socialstyrelsen. Kommunikation och informationsöverföring. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020 [uppdaterad 2022-09-15].
  21. Woodhall LJ, Vertacnik L, McLaughlin M. Implementation of the SBAR communication technique in a tertiary center. J Emerg Nurs. 2008;34(4):314-7.
  22. Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). SBAR – för säker kommunikation [Internet]. Stockholm: Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag); 2023 [uppdaterad 2023-11-06; citerad 2024-01-04].
  23. Wallin CJ, Thor J. SBAR - modell for bättre kommunikation mellan vårdpersonal. Ineffektiv kommunikation bidrar till majoriteten av skador i vården. Läkartidningen. 2008;105(26-27):1922-5.
  24. Chaharsoughi T, Ahrari S, Alikhah S. Comparison the Effect of Teaching SBAR Technique whit Role Play and Lecturing on Communication Skill of Nurses. Journal of Caring Sciences. 2014. Jun;3(2):141-147.
  25. Randmaa M, Martensson G, Leo Swenne C, Engstrom M. SBAR improves communication and safety climate and decreases incident reports due to communication errors in an anaesthetic clinic: a prospective intervention study. BMJ Open. 2014;4(1):
  26. De Meester K, Verspuy M, Monsieurs KG, Van Bogaert P. SBAR improves nurse-physician communication and reduces unexpected death: a pre and post intervention study. Resuscitation. 2013;84(9):1192-6.

  Regelverk

  Till toppen av sidan