Katetrar, sonder och drän

Märkning av in- och utfartsvägar

Innehåll

Visa innehåll som:
Märkning av in- och utfartsvägar - Översikt

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Patientsäkerhet beskrivs i lagen som ett skydd för patienten mot vårdskada vilket innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om märkning av in- och utfartsvägar.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom märkning av in- och utfarter.

Till toppen av sidan