Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området märkning av in- och utfartsvägar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för hur märkning ska gå till, vem som ansvarar för märkningen, på vilket sätt den ska utföras och hur den ska dokumenteras.
Till toppen av sidan