Nutrition, enteral

Läkemedelstillförsel

Använd aggregat med särskild läkemedelsport för att undvika isärkoppling av aggregat och sond vid läkemedelstillförsel. Alla manipulationer innebär risk för bakteriell kontamination av näringslösningen. Vattnet som används för spädning och spolning ska vara färsktappat från en genomspolad och frekvent använd kran. Framför allt för patienter med många läkemedel är det viktigt att vara uppmärksam på om patienten mår dåligt till följd av att stora volymer vatten sprutas in och konkurrerar om utrymmet. Det kan leda till mättnad, illamående, kräkning, och uppspändhet.

Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande beredningsformer eller ges som vattenlösliga tabletter. Endast sprutor avsedda för enteral nutrition (EN) får användas. För att undvika förväxling med tillbehör för annan tillförsel, läs mer i Vårdhandbokens texter om märkning av in- och utfartsvägar.

Gör så här:

  • Följ basala hygienrutiner och arbeta alltid aseptiskt.
  • Avbryt tillförsel av sondnäring innan läkemedel administreras.
  • Spola sonden med 20-50 mL vatten före och efter avslutad läkemedelstillförsel. Anpassa mängden vatten till sondens storlek och längd. Detta gäller särskilt för barn.
  • Ge ett läkemedel i taget och spola sonden med vatten mellan varje läkemedel om flera olika läkemedel administreras efter varandra.
  • Följ noga upp behandlingseffekter och eventu­ella problem (exempelvis igentäppta slangar, behandlings­svikt, biverkningar).

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan