Läkemedelstillförsel

NUTRITION, ENTERAL

Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande beredningsformer eller ges som vattenlösliga tabletter. Endast sprutor avsedda för enteral nutrition (EN) får användas. För att undvika förväxling med tillbehör för annan tillförsel, läs mer i Vårdhandbokens texter om märkning av in- och utfartsvägar.

Gör så här:

  • Avbryt tillförsel av sondnäring innan läkemedel administreras.
  • Spola sonden med 20-50 mL vatten före och efter avslutad läkemedelstillförsel. Anpassa mängden vatten till sondens storlek och längd. Detta gäller särskilt för barn.
  • Ge ett läkemedel i taget och spola sonden med vatten mellan varje läkemedel om flera olika läkemedel administreras efter varandra.
  • Följ noga upp behandlingseffekter och eventu­ella problem (exempelvis igentäppta slangar, behandlings­svikt, biverkningar).
Till toppen av sidan