Nutrition

Innehåll

Nutrition, enteral

Artificiell nutrition (näringstillförsel på konstgjord väg) via magtarmkanalen, enteral nutrition (EN), eller tillförsel direkt i blodbanan, parenteral nutrition (PN) kan vara ett alternativ när intaget av mat och dryck trots anpassning är otillräckligt.

Till toppen av sidan