Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  1. Att förebygga och behandla undernäring. Nationellt kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen; 2023 [citerad 2023-08-29].
  2. Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020 [uppdaterad 2023-03-16; citerad 2023-08-29].
  3. Sobokta L, Forbes A. Basics in Clinical Nutrition. 5. Prague: Galen; 2019.
  4. Bischoff SC, Austin P, Boeykens K, Chourdakis M, Cuerda C, Jonkers-Schuitema C, et al. ESPEN guideline on home enteral nutrition. Clinical Nutrition. 2020;39(1):5-22.
  5. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, et al. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical Nutrition. 2017;36 (1):49-64.
  6. Boullata JI, Long Carrera A, Harvey L, Escuro AA, Hudson L, Mays A, et al. ASPEN Safe Practices for Enteral Nutrition Therapy [Formula: see text]. JPEN. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2017;41(1):15-103.
  7. White R, Bradnam V, redaktörer. Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes. 3. London, UK: Pharmaceutical Press; 2015.
  8. Läkemedelsverket. Kunskapsstöd: Ordination och hantering av läkemedel via enteral infart eller sond. Läkemedelsverket; 2023 [uppdaterad 2023-06-07; citerad 2023-06-19].

  Regelverk

  Till toppen av sidan