Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  1. Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd i hälso- och sjukvård och socialtjänst.. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020. (pdf);
  2. Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen;
  3. Sobokta Le.. Basics in Clinical Nutrition. 5th ed. Prague: Galen; 2019.
  4. Bischoff SC, Austin P, Boeykens K, Chourdakis M, Cuerda C, Jonkers-Schuitema C, Lichota M, Nyulasi I, Schneider SM, Stanga Z, Pironi L. ESPEN guideline on home enteral nutrition. Clinical nutrition. 2020;39(1):5-22.
  5. Cederholm T, Barazzoni R, Austin P, Ballmer P, Biolo G, Bischoff SC, et al.. ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition. Clinical Nutrition. 2017;36 (1):49-64.

  Regelverk

  Till toppen av sidan