Desinfektion och sterilisering

Medicintekniska produkter, sterilisering

Innehåll

Visa innehåll som:
Medicintekniska produkter, sterilisering - Översikt

Sterilisering används för att göra en produkt fri från levande mikroorganismer. En beskrivning av vilka olika metoder som finns att tillgå finns i texten Metoder och kontroller.

Metoder och kontroller

Sterilisering och skötsel av autoklav kräver kunskap och rutiner. Det är ledningens ansvar att säkerställa att personal har erforderlig utbildning och att det upprättas hållbara rutiner oavsett var autoklaven är uppställd.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om medicintekniska produkter, sterilisering.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom medicintekniska produkter, sterilisering.

Till toppen av sidan