Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Desinfektion och sterilisering

Medicintekniska produkter, sterilisering

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Medicintekniska produkter, sterilisering - Översikt

  Sterilisering används för att göra en produkt fri från levande mikroorganismer. En beskrivning av vilka olika metoder som finns att tillgå finns i texten Metoder och kontroller.

 • Metoder och kontroller

  Sterilisering och skötsel av autoklav kräver kunskap och rutiner. Det är ledningens ansvar att säkerställa att personal har erforderlig utbildning och att det upprättas hållbara rutiner oavsett var autoklaven är uppställd.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om medicintekniska produkter, sterilisering.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom medicintekniska produkter, sterilisering.

Till toppen av sidan