Medicintekniska produkter, sterilisering

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom medicintekniska produkter, sterilisering. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

När räknas en produkt som steril?
I villket dokument hittar jag mer information om att sterilisera?
Validering består av tre processer, vilka?
Vilken av dessa processer kontrollerar din last?
Var hittar jag en vägledning gällande förpackningsmaterial?
Nämn tre olika förpackningsmaterial?
Var ska det tyngsta godset placeras på en ångautoklav?
Vilket är det vanligaste sättet att sterilisera inom vården?
Vad testar Bowie och Dicktestet?
Hur ofta måste du minst utföra ett läcktest?
Hur ofta måste du göra ett förebyggande underhåll?
Mellan vilka temperaturer räknas det som en lågtemperatursterilisering?
Till toppen av sidan