Desinfektion och sterilisering

Ögoninstrument, rengöring och desinfektion

Innehåll

Visa innehåll som:
Ögoninstrument, rengöring och desinfektion - Översikt

Inom ögonsjukvården används flera instrument som är i direkt kontakt med ögat. Vissa instrument är känsliga och kan lätt skadas om de inte hanteras varsamt i samband med rengöring och desinfektion.

Handhavande

Före desinfektion ska koner, spegelglas och linser rengöras mekaniskt. Använd rengöringsmedel och vatten enligt tillverkarens bruksanvisningar. Använd handskar.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om ögoninstrument, rengöring och desinfektion.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom ögoninstrument, rengöring och desinfektion.

Till toppen av sidan