Ögoninstrument, rengöring och desinfektion

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom ögoninstrument, rengöring och desinfektion. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Ett vanligt förekommande virus kan spridas genom otillräckligt desinfekterade ögoninstrument, vilket?
Ögoninstrument kan vara särskilt ömtåliga eller känsliga. Vad gäller för rengöring av dessa?
Hur lång tid efter symtomdebut av konjunktivit orsakad av adenovirus kan en person överföra smitta?
Vilka andra smittvägar av viruset kan finnas förutom indirekt kontaktsmitta genom ögoninstrument?
Vad är viktigt att tänka på vid direktkontakt med tårvätska eller annan kroppsvätska?
Hur desinfekteras koner, linser och spegelglas?
Vilka medel har effekt på adenovirus?
Till toppen av sidan