Ansvar och regelverk

Identifikation

Innehåll

Visa innehåll som:
Identifikation - Översikt

Det är viktigt att fastställa varje vårdtagares identitet för att kunna garantera trygghet och säkerhet i alla kontakter med vårdgivare. Den som utför en medicinsk åtgärd är skyldig att varje gång förvissa sig om vårdtagarens identitet.

ID-band

Vid alla hälso- och sjukvårdsinrättningar eller motsvarande ska det finnas säkra och fastställda rutiner för identitetskontroll av patienterna.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om identifikation.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom identifikation.

Till toppen av sidan