Ansvar och regelverk

Identifikation

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Identifikation - Översikt

  Det är viktigt att fastställa varje vårdtagares identitet för att kunna garantera trygghet och säkerhet i alla kontakter med vårdgivare. Den som utför en medicinsk åtgärd är skyldig att varje gång förvissa sig om vårdtagarens identitet.

 • ID-band

  Vid alla hälso- och sjukvårdsinrättningar eller motsvarande ska det finnas säkra och fastställda rutiner för identitetskontroll av patienterna.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om identifikation.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom identifikation.

Till toppen av sidan