Identifikation

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området identifikation
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Rutiner för registrering av löp- eller reservnummer.
  • Rutin för borttagande av ID-band.
  • Rutin för när ett ID-band med avvikande färg får användas.
Till toppen av sidan