Bemötande i vård och omsorg

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

Innehåll

Visa innehåll som:
Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv - Översikt

Här kan du läsa mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. Det finns också information om hälsorelaterat beteende, kommunikation med tolk och praktiska råd.

Uppfattningar om hälsa och sjukdom

Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen.

Religion och hälsa

Religionsutövande kan få stor betydelse för hälsan. Ett exempel är firande av fastemånaden Ramadan inom Islam.

Hälsorelaterat beteende

Individers hälsorelaterade beteenden har också att göra med om orsakerna till sjukdomen upplevs som påverkbara eller inte. Detta kan ha att göra med socioekonomiska faktorer som ålder, kön, kulturellt ursprung, social bakgrund med mera.

Praktiska råd

Hur kan samverkan med patienten ske på bästa möjliga sätt? Behöver specifik hänsyn tas till vårdarens köns- ålders-, eller yrkesstatus?

Planering av transkulturell omvårdnad

För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för insamling av fakta

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv.

Till toppen av sidan