Bemötande i vård och omsorg

Innehåll - Bemötande i vård och omsorg

Telefonrådgivning - ett personcentrerat vårdmöte

Att enkelt få hjälp med att bedöma om hälsoproblemet är allvarligt eller inte är en viktig möjlighet för den vårdsökande som ringer till sjukvårdens telefonrådgivning samt att bli guidad vidare in i vården om behov finns.

Bemötande av personer med funktionsnedsättning

20% av de som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, funktionsnedsättning till följd av psykiska besvär eller läs- och skrivsvårigheter.

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv

Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. Läs mer om kön och hälsa.

Bemötande i vård och omsorg, HBTQ-perspektiv

Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka vårdkvaliteten. Här finns information om olika begrepp och praktiska råd.

Till toppen av sidan