Referenser och regelverk

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

    Referenser

    För dig och för alla. Delbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker. SOU 2017:40. Stockholm: Socialdepartementet.

    Framtidens biobanker. Slutbetänkande av utredningen om regleringen av biobanker. SOU 2018:4. Stockholm: Socialdepartementet.

    Regelverk

    Till toppen av sidan