Biobanker

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom biobanker. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vad är en biobank enligt biobankslagen?
Vilket är syftet med att spara humanbiologiskt material som blod, saliv, cell- och vävnadsprover i en biobank?
Vad krävs i nuläget, förutom en godkänd etikprövning av etikprövningsmyndigheten, för att samla in material till en biobank för forskning?
Vad krävs ytterligare för att provet ska omfattas av biobankslagen?
Ett vävnadsprov tas från en avliden med syfte till donation för egen eller annans vård. Vilken lag - biobankslagen eller lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler (SFS 2008:286) ska tillämpas för vävnaden?
Vilken funktion har samarbetsorganet Biobank Sverige?
Vilket av följande laboratorieprover omfattas av biobankslagen?
När träder den nya biobankslagen i kraft?
Till toppen av sidan