Nasofarynxodling

Molekylärbiologisk påvisning av virus och andra luftvägspatogener

Molekylärbiologisk analys av virus och andra patogener kan göras med PCR (polymerase-chain-reaction) eller annan molekylär amplifieringsmetod på prov från nasofarynxsekret. Provtagningsproceduren uförs på samma sätt som vid nasofarynxodling men transportmediet är ofta ett annat än vid odling.

PCR panel för olika agens

Innehållet i analyspanelen kan variera i olika delar av landet. Ett exempel på en sådan PCR panel är det så kallade "luftvägsblocket". Detta är en PCR panel med 18 agens varav 15 virus inklusive influensa samt bakterierna Mycoplasma pneumoniae och Chlamydia pneumoniae. För provtagning och diagnostik av covid-19 se särskilda lokala anvisningar för respektive laboratorium.

Indikation

  • vid misstanke om influensa då behandling kan bli aktuell
  • om patient ska läggas in på sjukhus för att förhindra smittspridning till andra patienter
  • om tveksamhet råder om normala säsongen är inne eller inte
  • diagnostik där man i vissa fall kan avstå antibiotikabehandling.

Snabbdiagnostik influensa A och B och vissa andra virus

Utförs på vissa mottagningar och laboratorier. Lokala provtagningsrutiner gäller.

Negativt prov kan bero på

  • felaktig provtagningsteknik
  • inga virus finns att påvisa
  • provet kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande
  • transport och förvaring: provet transporteras (om längre tid än 4 timmar) helst kylt vid 4-8°C och bör vara laboratoriet tillhanda inom 48 timmar.
Till toppen av sidan