Molekylärbiologisk påvisning av virus och andra luftvägspatogener

NASOFARYNXODLING

Molekylärbiologisk analys av virus och andra patogener kan göras med PCR (polymerase-chain-reaction) eller annan molekylär amplifieringsmetod på prov från nasofarynxsekret. Provtagningsproceduren uförs på samma sätt som vid nasofarynxodling men transportmediet är ofta ett annat än vid odling.

Innehållet i analyspanelen kan variera i olika delar av landet. Ett exempel på en sådan PCR panel är det så kallade "luftvägsblocket". Detta är en PCR panel med 18 agens varav 15 virus inklusive influensa samt mycoplasma, Chlamydia pneumoniae Snabbdiagnostik influensa A och B och pertussis.

Indikation

 • vid misstanke om influensa då behandling kan bli aktuell
 • om patient ska läggas in på sjukhus för att förhindra smittspridning till andra patienter
 • om tveksamhet råder om normala säsongen är inne eller inte
 • diagnostik där man i vissa fall kan avstå antibiotikabehandling.

Utförs på vissa mottagningar och laboratorier. Lokala provtagningsrutiner gäller. Nedan följer exempel.

Provtagning virusdiagnostik med PCR-nasofarynx med pinne

 • använd provtagningspinne för nasofarynx gärna ESwab blå kork eller för virusdiagnostik "flockad pinne" i ett rör med 1-2 mL steril koksalt
 • låt patienten först snyta sig
 • använd ett sterilt urinodlingsrör med steril koksalt, inte i transportmedium
 • tryck lätt upp patientens nästipp
 • rikta provtagningspinnen horisontellt och för in den parallellt med gomtaket tills ett lätt motstånd känns
 • låt pinnen om möjligt sitta kvar i 10-15 sekunder
 • pinnen förs efter provtagningen ner i röret
 • rotera pinnen i lösningen, pressa ut vätska mot rörets insida och låt därefter pinnen vara kvar i röret.

Negativt prov kan bero på

 • felaktig provtagningsteknik
 • inga virus finns att påvisa
 • provet kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande
 • transport och förvaring: provet transporteras (om längre tid än 4 timmar) helst kylt vid 4-8°C och bör vara laboratoriet tillhanda inom 48 timmar.
Till toppen av sidan