Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nasofarynxodling

Komplikationer

Lokal smärta

Lokal smärta kan förekomma i samband med införandet av odlingspinnen och vid snurrandet av pinnen i nasofarynx. Besvären går ofta över men en viss förkylningskänsla kan kvarstå något dygn efter provtagningen.

Blödning i näsan

Vid manipulation i näsa och nasofarynx kan obehag och i sällsynta fall blödning uppstå hos både barn och vuxna. Vanligen visar sig blödningen som lite blod på odlingspinnen eller som blodspår i nässekretet när man snyter sig efter provtagning. Blödning som kräver särskild åtgärd är ovanligt.

Åtgärder vid ihållande rinnande blödning efter provtagning:

  • Snyt näsan ren från blod.
  • Vid blödning från näsans främre delar kan man komprimera den mjuka delen av näsan mellan tumme och pekfinger under 10-20 minuter.  Applicera därefter bomull indränkt i matolja, fuktgivande/smörjande nässprej,  blodstillande vadd eller blodstillande gel i näsborren.
  • Blödning längre bak i näsan eller blödning som inte avstannar med ovan angivna åtgärder, behöver akut bedömas av allmänläkare eller öron-näsa-halsläkare.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan