Nasofarynxodling

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området nasofarynxodling

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Provtagningsanvisningar från analyserande laboratoriet.

 

Till toppen av sidan