Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nasofarynxodling

Relaterad information

Nationella kliniska kunskapsstöd

Kikhosta - kliniskt kunskapsstöd. 1177 för vårdpersonal: samlar information och nationella kunskapsstöd och är en del av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Pneumoni - kliniskt kunskapsstöd. 1177 för vårdpersonal: samlar information och nationella kunskapsstöd och är en del av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Pneumoni hos barn - kliniskt kunskapsstöd. 1177 för vårdpersonal: samlar information och nationella kunskapsstöd och är en del av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan