Referenser och regelverk

    Det finns idag vetenskap och beprövad erfarenhet i området men nya utvärderingar av bäst praxis görs kontinuerligt av europeiska och amerikanska specialistföreningar. Här följer en aktuell referenslista. Ett nytt förslag till praxis har utarbetats av European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists 2013 (Benson et. al. nedan).

    Referenser

    Regelverk

    Till toppen av sidan