Magsköljning vid akut förgiftning - Översikt

MAGSKÖLJNING VID AKUT FÖRGIFTNING

Alla patienter som kommer in akut till sjukhus som intoxikationsfall (akut förgiftning) ska värderas om de ska genomgå ventrikeltömning och behandlas med medicinskt kol. Om patienten är medvetandesänkt ska narkospersonal finnas tillgänglig för att säkerställa fri luftväg. Ventrikeltömning på vuxna ska i indicerade fall genomföras genom magsköljning via grov sond nedlagd i magsäcken via munnen, så kallad ventrikelsköljning.

Efter ventrikelsköljning ska i de flesta fall medicinskt kol tillföras genom samma sond. Ventrikeltömning på vuxna genom andra sätt än sköljning via sond ska i möjligaste mån undvikas, till exempel genom tillförsel av kräksirap eller emetiska läkemedel. Ventrikeltömning bör genomföras rutinmässigt om mycket allvarlig förgiftning bedöms föreligga, baserat på uppgifter om det aktuella medlets toxicitet och intagen mängd.

Ventrikeltömning bör genomföras rutinmässigt:

  • Inom 1 timme efter överdosering av flytande beredningar (läkemedelsmixturer).
  • Inom 1 timme efter överdosering av tabletter.
  • Kan övervägas inom 12 timmar efter överdosering av tabletter om mycket stor mängd eller starkt toxiska medel intagits (livshotande förgiftning).

Behandlingen dokumenteras i patientjournalen.

Till toppen av sidan