Magsköljning vid akut förgiftning

Magsköljning vid akut förgiftning - Översikt

Alla patienter som kommer in akut till sjukhus med intoxikation (akut förgiftning) ska värderas om de ska genomgå ventrikeltömning och behandlas med medicinskt kol. Om patienten är medvetandesänkt ska personal med kompetens att säkerställa fri luftväg finnas tillgänglig. Ventrikeltömning på vuxna ska i indicerade fall genomföras genom magsköljning via grov sond nedlagd i magsäcken via munnen, så kallad ventrikelsköljning.

Efter ventrikelsköljning ska i de flesta fall medicinskt kol tillföras genom samma sond. Ventrikeltömning av vuxna bör i första hand genomföras med sköljning via sond. Tillförsel av kräksirap eller emetiska läkemedel bör i möjligaste mån undvikas. Ventrikeltömning bör genomföras rutinmässigt om mycket allvarlig förgiftning bedöms föreligga, baserat på uppgifter om det aktuella medlets toxicitet och intagen mängd.

Ventrikeltömning bör genomföras i indicerade fall inom följande tidsintervall:

  • Inom 1 timme efter överdosering av flytande beredningar (läkemedelsmixturer).
  • Inom 1 timme efter överdosering av tabletter.
  • Kan övervägas inom 12 timmar efter överdosering av tabletter om mycket stor mängd eller starkt toxiska medel intagits (livshotande förgiftning).

Behandlingen dokumenteras i patientjournalen.

Till toppen av sidan