Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Se till att följande finns tillgängligt inför en magsköljning:

 • Sond enligt ordination, vanligen magsond storlek 30 Ch, 80 cm lång.
 • Bedövningsgel/glidslem på sonden enligt läkarordination.
 • Eventuellt medicinskt kol, vanligen 50 gram blandat med vatten.
 • Bitstycke/bitskydd.
 • Stetoskop.
 • Övervakning med pulsoximeter och EKG.
 • Syrgas.
 • Funktionskontrollerad sugutrustning inklusive grova sugkatetrar och yankauersug.
 • Minst en perifer venkateter (PVK).
 • Hinkar eller större uppsamlingskärl för att kunna evakuera kräkning och uppsamlat ventrikelinnehåll.
 • Ordinerad lösning för sköljningsproceduren, vanligen ljummet kranvatten.
 • Peang kraftig nog för att kunna stänga av en grov sond.
 • Spruta 60 mL.
 • Eventuellt droppställning.
 • Magsköljningsset om sådant används, till exempel dubbellumenslang med slangklämmor, annars ska nedanstående material ingå:
  • Kannor, 2 liter.
  • Tratt och slang.
  • Sammanbindningsrör.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan