Se till att följande finns tillgängligt inför en magsköljning:

 • Visir.
 • Skyddsrock eller plastförkläde till personalen.
 • Sond enligt ordination, vanligen magsond storlek 30 Ch, 80 cm lång.
 • Eventuellt medicinskt kol, vanligen 50 g blandat med vatten.
 • Stetoskop.
 • Övervakning med pulsoxymeter och EKG.
 • I regel ges syrgas, antingen via näskateter 2-4 liter/minut eller med näsgrimma 4-6 liter/minut under proceduren.
 • Hinkar eller större uppsamlingskärl för att kunna evakuera kräkning och uppsamlat ventrikelinnehåll.
 • Ordinerad lösning för sköljningsproceduren, vanligen kranvatten.
 • Peang kraftig nog för att kunna stänga av grov sond.
 • Spruta 60 mL.
 • Eventuellt droppställning.
 • Magsköljningsset om sådant används, (till exempel dubbellumenslang med slangklämmor), annars ska nedanstående material ingå:
  • Kannor (2 liter).
  • Tratt och slang.
  • Sammanbindningsrör.
Till toppen av sidan