Löss

Flatlöss

Flatlöss ses sällan idag, i takt med att rakning av kroppsbehåringen blivit allt vanligare.

Flatlusen, Phtirius pubis, är en krabbliknande 2-3 mm stor lus, som lever i områden på kroppen med grövre hårväxt som könsbehåring, skägg, ögonfransar och ögonbryn. Lusen lever av blod och ses därför nära huden. Den håller sig fast i hårstrået med hjälp av gripklor, anpassade till det grövre kroppshåret.

Spridning

Lusen förflyttar sig bara korta sträckor och håller sig nära hudytan. Flatlöss smittar via nära kroppskontakt till exempel mellan personer som delar säng eller vid samlag.

Symtom

Klåda som debuterar efter 4-6 veckor och som beror på en överkänslighetsreaktion på lusens saliv. Vid återsmitta debuterar klådan redan efter 2-3 dygn.

Behandling

De med levande löss behandlas med disulfiram-bensylbensoat, ett läkemedel som är receptfritt. Läkemedlet ska sitta på i 48 timmar. Det är viktigt att följa behandlingsanvisningen som medföljer förpackningen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan