Infektioner och smittspridning

Innehåll

Löss

Huvudlössen förefaller vara mer aktiva på sommaren varför ökad risk för smittspridning föreligger i samband med barns olika sommaraktiviteter.

Tuberkulos

Tuberkulos orsakas av Mykobakterium tuberkulosis eller bovis. Sjukdomen ingår i smittskyddslagen bland de så kallade allmänfarliga sjukdomarna och ska anmälas till Smittskyddsläkaren.

Smitta och smittspridning

Att förhindra vårdrelaterade infektioner är en viktig del i patientsäkerheten. De infektioner som smittar mellan personer i samhället kan även spridas inom alla former av vård och omsorg, både till patienter och personal.

Skabb

Skabb är en numera vanlig diagnos som bör övervägas vid klåda, speciellt nattlig långvarig klåda.

Legionella, förebyggande åtgärder

Legionella är en bakterie som kan orsaka svår lunginflammation (legionärssjuka). Legionella pneumophila serotyp 1 orsakar majoriteten av infektionerna hos människa.

Infektionskänsliga patienter

Patienter som är infektionskänsliga, kan samtidigt vara mycket smittsamma för sina medpatienter. Vårdrutinerna bör alltså vara likartade som för andra patienter.

Herpesinfektioner, vård och behandling

Inom vård och omsorg sprids herpesgruppens virus främst som kontaktsmitta. Vattkoppor sprids dessutom via luft och även vid generaliserad bältros finns risk för luftburen smitta.

Till toppen av sidan