Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

AFS 2001:3. Användning av personlig skyddsutrustning. Stockholm: Arbetsmiljöverket. (Ändringsföreskrifter AFS 2009:8, AFS 2010:11)

Evidence of hand hygiene to reduce transmission and infections by multidrug resistant organisms in health-care settings (pdf). Geneve: World Health Organization (WHO); 2014.

Hand Hygiene in Outpatient and Home-based Care and Long-term Facilities. Geneve: World Health Organization (WHO); 2012.

Rena händer räddar liv. En webbplats för bättre handhygien inom vård och omsorg. Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner

Rena händer räddar liv: Fem tillfällen för god handhygien Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner

Rena händer räddar liv: Så desinfekterar du händerna Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner

SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Socialdepartementet. (Ändringar 2005:125, 2019:55).

SFS 2001:453 Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. (Ändringar 2012:776, 2018:1894).

SFS 2001:499 Lagen om omskärelse av pojkar. Stockholm: Socialdepartementet

SOSFS 2015:10. Frågor och svar om basal hygien i vård och omsorg [Questions and answers about basic hygiene routines in health and social care]. Stockholm: Socialstyrelsen. [in Swedish)

Så tvättar du händerna - affisch. Folkhälsomyndigheten 2020 webbsida.

Till toppen av sidan