Dokumentation

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom dokumentation. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Patientjournalen har betydelse för att säkerställa en god och säker vård. Vad ska ingå i journalen?
Patientjournalen ska spegla stegen i vårdprocessen från bedömning till resultat. Innehållet kommer därför att:
Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för journalföring exempelvis när det gäller samtycken eller önskemål om vård och behandling. Vem som har skyldighet att föra journal bestäms av:
Dokumentation med nationellt fastställda begrepp, termer och klassifikationer ger möjlighet att sammanställa statistik. Vilken nytta kan dras av sådan statistik?
Patientjournalen ska innehålla vissa fastställda uppgifter: Bakgrund till vården, vårdplan, diagnos, mål, åtgärder/ordinationer och effekter av vården. Vilken klassifikation beskriver diagnoser ur ett omvårdnadsperspektiv?
Samordnad vårdplanering ska ske inför utskrivning av en patient från slutenvård till öppenvård eller socialtjänst. Avsikten med vårdplaneringen är:
När i tiden ska en journalanteckning inom öppenvården skrivas?
Ospärrade patientuppgifter får läsas från annan vårdgivare än där de har registrerats...
Till toppen av sidan