Arbetsergonomi i vård och omsorg

Arbetsergonomi i vård och omsorg - Översikt

Inom vård och omsorg förekommer olika typer av arbete med ergonomiska utmaningar. Vårdyrken kan skilja sig åt, därför kan det inom varje yrke finnas olika belastande situationer. Många vårdyrken innehåller personförflyttningar. Det kan du läsa mer om under förflyttningskunskap.

Den här texten har sin grund i Arbetsmiljöverkets Föreskrifter om Belastningsergonomi AFS 2012:2.

Där kan du läsa mer om belastningsergonomi och finner även bedömningsinstrument för olika belastningssituationer

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser och tunga lyft påverkar kroppens muskler och leder. Det handlar också om hur arbetet är och hur arbetsplatsen är organiserad samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå. 

Kroppen mår bra av rörelse och belastning. Vi är olika och har olika förutsättningar att klara av belastning. Den egna upplevelsen av arbetet är ofta en indikation på om en belastning är bra eller inte för kroppen och hälsan. Med stöd från arbetsgivare och med rätt organisation av arbetet kan förutsättningar för rätt belastning skapas. Det gör att risken för belastningsskador minskar.

Ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivare ska se till att de anställda har rätt kunskap om belastningsergonomi, hjälpmedel och bra arbetsställningar för att utföra det arbete som ska göras. Detta görs med hjälp av information, utbildning samt råd från sakkunnig personal. Till exempel en ergonom.

Arbetstagaren har ett ansvar att följa arbetsgivarens instruktioner om hur arbetet ska utföras på ett skonsamt sätt för att minimera risken för skador. Arbetstagaren ska också informera arbetsgivaren om det förekommer arbetsuppgifter som kan vara skadliga.

Till toppen av sidan