Thoraxdränage

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom thoraxdränage.

Vad händer om det uppstår en skada på pleura parietale eller pleura viscerale?
Vad är syftet med ett thoraxdränage?
Vad heter det när luft läcker ut i pleura?
Vilket tillstånd drabbar oftast långa, unga män, ofta med låg kroppsvikt?
Vad händer vid ventil- eller tensionspneumothorax?
Vilket är ett livshotande tillstånd?
En komplikation till pneumothorax är subcutant emfysem, på vilket sätt märker du detta?
Vad heter det då blod läcker ut i pleura?
Vad ska man tänka på om man vårdar en patient med thoraxdränage på en vårdavdelning?
Varför ska två peanger finnas tillhands nära en patient med thoraxdränage?
Till toppen av sidan