Thoraxdränage

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området thoraxdränage

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Andningsteknik vid borttagande av pleuradränage.
  • Användning av ultraljud vid inläggning av pleuradränage.
  • Andningsträning under pågående dränagebehandling samt efter avvecklat dränaget.
Till toppen av sidan