Om Vårdhandboken

Aktuell produktion

Revidering av innehåll

Vårdhandbokens innehåll uppdateras kontinuerligt och varje år revideras ämnen enligt en revideringsprocess. Läs mer på sidan Så här arbetar vi

Pågående revideringar 2021-10-14:

 • Andningsvård
 • Artärkateter
 • Basala hygienrutiner
 • Bedömning enligt ABCDE
 • Delegering och ansvar
 • Dialys - hemodialys
 • Dialys - peritoneal
 • Fallprevention
 • Huddesinfektion
 • Injektioner
 • Kateterisering av urinblåsa
 • Livsmedelshygien
 • Multiresistenta bakterier
 • Nasofarynxodling
 • Nutrition - enteral
 • Personalinfektioner
 • Ren och steril rutin utanför operationsenhet
 • Sekretess
 • Smitta och smittspridning
 • Subkutan venport
 • Sårbehandling
 • Thoraxdränage
 • Trakeostomi

Du kan prenumerera på nyhetsbrev med de senaste revideringarna och även gilla Vårdhandboken på Facebook för mer information.

Nya ämnen och nytt innehåll

Förutom den kontinuerliga revideringen av texter i Vårdhandboken arbetar vi också med nya ämnen. Det kan ta olika lång tid för texter och annat innehåll att bli klart för publicering. Nyproduktion pågår kontinuerligt för att bredda innehållet för flera yrkesgrupper och användare. 

Bilder och filmer

Redaktionen får löpande in förslag på nya bilder och filmer, förslagen utvecklas och prioriteras i samverkan med författare och faktagranskare.

Förslag på nytt innehåll

Om du har förslag på nytt innehåll exempelvis ett nytt ämne, bilder eller filmer, kan du kontakta redaktionen med ditt förslag.

Till toppen av sidan