Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Undersökning och provtagning

Pulspalpation, pulsmätning

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Pulspalpation, pulsmätning - Översikt

  Pulsen, som kan palperas över olika artärer på kroppen, är den blodvåg som vid varje hjärtsammandragning fortplantar sig ut i artärerna. Lättast är det att palpera pulsen där den ligger centralt och/eller om kärlet är grovt.

 • Tillvägagångssätt

  Pulspalpation ger genom kontroll av frekvens och rytm framför allt en uppfattning om hjärtats funktion men kan även genom bedömning av fyllnadsgraden ge en vägledning kring den perifera cirkulationen.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om pulspalpation, pulsmätning.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom pulspalpation, pulsmätning.

Till toppen av sidan