Undersökning och provtagning

Pulspalpation, pulsmätning

Innehåll

Visa innehåll som:
Pulspalpation, pulsmätning - Översikt

Pulsen, som kan palperas över olika artärer på kroppen, är den blodvåg som vid varje hjärtsammandragning fortplantar sig ut i artärerna. Lättast är det att palpera pulsen där den ligger centralt och/eller om kärlet är grovt.

Tillvägagångssätt

Pulspalpation ger genom kontroll av frekvens och rytm framför allt en uppfattning om hjärtats funktion men kan även genom bedömning av fyllnadsgraden ge en vägledning kring den perifera cirkulationen.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om pulspalpation, pulsmätning.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom pulspalpation, pulsmätning.

Till toppen av sidan