Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Pulspalpation, pulsmätning

Tillvägagångssätt

Pulsmätning är en användbar undersökning för att bedöma en persons hälsotillstånd. Kontrollen är snabb och enkel att utföra och kräver ingen avancerad utrustning.

Material och förberedelser

Material

 • Klocka med sekundvisare.
 • Stetoskop om pulsfrekvensen auskulteras över hjärtat.

Förberedelser

 • Desinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.

 • Förklara för patienten varför du vill kontrollera pulsen och hur det kommer att gå till.

 • Om möjligt bör kontrollen ske under liknande förhållanden varje gång.

 • Patienten bör vila minst 5 minuter innan kontrollen utförs.

 • Patienten ska undvika kaffe, te, tobak och tyngre fysisk ansträngning 30 minuter innan pulskontrollen utförs.

 • Försäkra dig om att patienten känner sig bekväm och är avslappnad. Armen bör vila mot ett underlag när kontrollen utförs.

Utförande

Gör så här

 • Lokalisera pulsen vid önskat mätställe. Pulsen känns bäst med fingerblomman, det vill säga fingertoppens inre mjuka del. Placera pek-, lång- och eventuellt ringfinger över artären med ett lagom tryck. Om nagelbädden på det palperande fingret blir vit är trycket alldeles för hårt. Vid för hårt tryck komprimeras kärlet vilket gör att pulsen blir svårare att känna. Dessutom kan patienten uppleva obehag.

 • Om pulsfrekvensen mäts via auskultation över hjärtat, placera stetoskopet över fjärde eller femte intercostalrummet på vänster sida av bröstkorgen.

 • Pulsfrekvensen bör mätas under en minut. Speciellt viktigt vid långsam puls eller rytmrubbning. Använd klocka med sekundvisare eller stoppur.

 • Desinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel [1,3,5,7,9,11].

Hjälpmedel vid svårigheter att känna eller höra pulsationer perifert 

Vid svårigheter att känna eller höra pulsslag, till exempel vid lågt blodtryck eller dålig blodcirkulation i benen och/eller fötterna, kan ljuden av pulsationerna förstärkas med en doppler. Med hjälp av dopplern kan man också mäta ett systoliskt blodtryck på en hemodynamiskt påverkad patient med lågt blodtryck där auskultatoriskt blodtryck inte går att mäta, eller som hjälp vid bedömning av perifer genomblödning hos en patient med uttalad kärlsjukdom.

Man kan även med hjälp av ett stetoskop som placeras över hjärtat auskultera hjärtfrekvensen under en minut. Använd klocka med sekundvisare eller stoppur [5,6,9].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan