Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Wikström J. Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur; 2018.
  2. Wood I, Garner M, red. Inledande omhändertagande av akut sjuka personer: en bok för sjuksköterskor. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2013.
  3. Allan J, Sheppard K. Monitoring a pulse in adults. Br J Nurs. 2018;27(21):1237-1239.
  4. Sand O, Sjaastad ØV, Haug E. Människans fysiologi. Stockholm: Liber; 2004.
  5. Björkman, E, Karlsson, K. Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur; 2006.
  6. Lindgren S, Aspegren K. Kliniska färdigheter: informationsbytet mellan patient och läkare. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  7. Nicholson C. How to check the arterial pulse. Nurs Stand. 2015;30(10):34-6.
  8. Zimmerman B, Williams D. Peripheral pulse. StatPearls; 2022. Senast uppdaterad: augusti 29, 2022.
  9. Lister S, Hofland J, Grafton H, redaktörer. The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures. 10. Wiley-Blackwell; 2020.
  10. Kemp Gudmundsdottir K, Fredriksson T, Svennberg E, Al-Khalili F, Friberg L, Häbel H, et al. Performance of pulse palpation compared to one-lead ECG in atrial fibrillation screening. Clinical cardiology. 2021;44(5):692-698.
  11. Cox CL, red. Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2015.
  Till toppen av sidan