Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Referenser

  1. Wikström J. Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur; 2018.
  2. Wood I, Garner M, red. Inledande omhändertagande av akut sjuka personer: en bok för sjuksköterskor. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2013.
  3. Allan J, Sheppard K. Monitoring a pulse in adults. Br J Nurs. 2018;27(21):1237-1239.
  4. Sand O, Sjaastad ØV, Haug E. Människans fysiologi. Stockholm: Liber; 2004.
  5. Björkman, E, Karlsson, K. Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur; 2006.
  6. Lindgren S, Aspegren K. Kliniska färdigheter: informationsbytet mellan patient och läkare. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  7. Nicholson C. How to check the arterial pulse. Nurs Stand. 2015;30(10):34-6.
  8. Zimmerman B, Williams D. Peripheral pulse. StatPearls; 2020. Senast uppdaterad: september 3, 2020.
  9. Dougherty L, Lister S, West-Oram A. The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures. 9th ed. Chichester: Wiley Blackwell; 2015.
  10. Cox CL, red. Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2015.
  Till toppen av sidan