Referenser och regelverk

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Björkman, E, Karlsson, K. Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur; 2006.
  • Ericson E, Ericson T. Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  • Sand O, Sjaastad ØV, Haug E. Människans fysiologi. Stockholm: Liber; 2004.
  • Lindgren S, Aspegren K. Kliniska färdigheter. Lund: Studentlitteratur; 2004.
  • Lindgärde F, Thulin T, Östergren J, redaktörer. Kärlsjukdom: vaskulär medicin. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2009.
  • Stövring, T, Stövring, J. Patientobservationer. Lund: Studentlitteratur; 2000.
  • Wallentin, L red. Akut kranskärlssjukdom. Örebro: Ljungföretagen Tryckeri AB; 2010.
  • Zimmerman B, Williams D. Peripheral pulse. StatPearls. 2019;
  Till toppen av sidan