Temperaturmätning

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper om temperaturmätning. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Kroppstemperaturen varierar över dygnet, även vid feber. När är kroppstemperaturen som lägst?
Med vilken mätmetod fångas snabbast en temperaturökning?
Vad avses med kärntemperatur?
Vad är normal kroppstemperatur?
Hur ska uppmätt temperatur via örontermometer justeras i förhållande till rektal temperatur?
Vad kan ge ett falskt högt värde vid temperaturmätning i örat?
Vad kan ge ett falskt lågt värde vid temperaturmätning i örat?
Vid samtidig temperaturmätning i örat och rektalt hos person utan feber, med rätt kalibrerad termometer, vilken mätmetod visar vanligtvis högre värde?
Hur ska uppmätt temperatur via munnen justeras i förhållande till rektal temperatur?
Kärntemperatur mäts inte via?
Äldre multisjuka kan ha låg normal kroppstemperatur.
Det går inte att jämföra temperaturer uppmätta på olika ställen.
Barn har lägre normal temperatur jämfört med vuxna.
När patienten fått exempelvis paracetamol sänks temperaturen i örat före temperaturen rektalt.
Vad är korrekt gällande dokumentation av temperaturmätning?
Till toppen av sidan