Temperaturmätning

Normal kroppstemperatur

Dygnsvariation

Hos alla människor varierar kroppstemperaturen över dygnet. Morgontemperaturen är cirka 0,2o–1,0oC lägre än temperaturen på eftermiddagen/kvällen (klockan 17–19). Under natten sjunker temperaturen för att vara som lägst vid 3–4-tiden. Dygnsvariationen bibehålls även vid feber.

Kärntemperatur

Med kärntemperatur (central temperatur) avses temperaturen i kroppens inre, det vill säga i brösthålan, bukhålan och huvudet. Den är relativt konstant även om temperaturen i omgivningen ändras. Vid kraftig fysisk aktivitet, chock eller under extrema omgivningsförhållanden kan temperaturen skilja sig mellan organen. Kärntemperaturen varierar från person till person inom individuellt bestämda gränser beroende på ålder, hormonella faktorer och fysisk aktivitet.

Ålder

Äldre personer kan vara känsliga för svängningar i omgivningens temperatur och äldre personer med demenssjukdom och/eller stort behov av hjälp i det dagliga livet kan ha lägre kroppstemperatur än yngre.

Hormonella faktorer

Vid ägglossning och fram till menstruationen höjs temperaturen med cirka 0,2o–0,5oC. Under hela graviditeten är kroppstemperaturen förhöjd. Efter klimakteriet sjunker kroppstemperaturen hos kvinnor med några tiondelar. Om produktionen av sköldkörtelhormonet tyroxin ökar, till exempel vid giftstruma, höjs kroppstemperaturen långsamt under flera veckor.

Fysisk aktivitet

Vid hård fysisk påfrestning, framför allt i en varm omgivning, kan kroppstemperaturen öka tillfälligt upp mot 38o – 40oC.

Perifer temperatur

Med perifer temperatur avses temperaturen i ytliga kroppsdelar, det vill säga i huden, subkutan vävnad och fett. Den perifera temperaturen påverkas av omgivningens temperatur och varierar kraftigt mellan olika mätställen beroende på om hudens kärl är utvidgade eller sammandragna. Perifer temperatur ska därför inte användas för att mäta kärntemperaturen.

Till toppen av sidan