Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Dödsfall och vård i livets slutskede

Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Närstående, information och avsked

  Om de närstående inte är närvarande vid dödsögonblicket ska de underrättas så snart som möjligt, oavsett om döden har inträffat på vårdenhet eller i särskilt eller ordinärt boende.

 • Omhändertagande av den avlidne

  När ett dödsfall har fastställts ska all medicinsk behandling, exempelvis infusioner och syrgastillförsel, avslutas. Ta reda på om den avlidne har något implantat, till exempel en pacemaker.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan