Dödsfall och vård i livets slutskede

Innehåll

Obduktion, rutiner och beslut

En obduktion är en undersökning som innebär att kroppen efter en avliden person öppnas och undersöks.

Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård

Det är bra att samtala med anhöriga före ett förväntat dödsfall om när och hur de önskar bli informerade om sin närståendes död.

Vård i livets slutskede och dödsfall

Vård i livets slut är centralt i palliativ vård och innebär lindrande vård för de svårast sjuka och döende. Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas.

Till toppen av sidan