Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Hur information lämnas till närstående vid akuta och oväntade dödsfall. Någon lämplig person bör meddela dödsfallet personligen.
  • Hur länge den döde får stanna kvar i rummet innan transport till bårhus.
  • Uttagande av implantat.
  • Rutiner för notering på identitetsband då namnkort inte används.
  • Information till närstående angående valmöjligheter kring kistläggning på boendet/i hemmet, eller transport till bårhus.
Till toppen av sidan