Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området Dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Hur information lämnas till närstående vid akuta och oväntade dödsfall. 
  • Hur länge den döde får stanna kvar i rummet innan transport till bårhus.
  • Uttagande av implantat.
  • Rutiner för notering på identitetsband om namnkort inte används.
  • Information till närstående angående valmöjligheter kring kistläggning på boendet/i hemmet, eller transport till bårhus.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan