Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Palliativ vård - Översikt

  Vård i livets slut är centralt i palliativ vård och innebär lindrande vård för de svårast sjuka och döende. Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas.

 • Omvårdnad och medicinska åtgärder i palliativ vård

  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom.

 • Kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister

  För att förbättra den palliativa vårdens kvalitet och jämlikhet bör enheter som vårdar patienter i livets slutskede använda fastställda kvalitetsindikatorer och följa utvecklingen av dessa [6].

 • Dödsfall

  Enligt svensk lag är en person död när hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera (1987:269). Att fastställa när döden har inträtt är en läkaruppgift och kan göras med hjälp av indirekta eller direkta kriterier.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om vård i livets slutskede och dödsfall.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om vård i livets slutskede.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom palliativ vård.

Till toppen av sidan