Dödsfall och vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede och dödsfall

Innehåll

Visa innehåll som:
Vård i livets slutskede och dödsfall - Översikt

Vård i livets slut är centralt i palliativ vård och innebär lindrande vård för de svårast sjuka och döende. Palliativ vård har en tidig fas som ofta är lång och en kort sen fas.

Förhållningssätt och handledning

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom.

Vårdplanering

Landstingen har en lagstadgad skyldighet att erbjuda landstingsinvånarna en god vård. Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar omfattar inte medicinsk vård som meddelas av läkare.

Dödsfall

Enligt svensk lag är en person död när hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera (1987:269). Att fastställa när döden har inträtt är en läkaruppgift och kan göras med hjälp av indirekta eller direkta kriterier.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om vård i livets slutskede och dödsfall.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om vård i livets slutskede.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom dödsfall, åtgärder inom hälso- och sjukvård.

Till toppen av sidan