Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • 93/42/EEG EU-Rådets direktiv av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 169. 1993;0001-0043.
  • EN 60601-1 med tillägg; Medical electrical equipment – General requirements for safety. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS)
  • EN 60601-2-24; Particular requirements for the safety of infusionpumps and controllers. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS)
  • Fogelberg J, Nordbröden M. Infusionspumpar - en studie vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Examensarbete inom Medicinsk teknik. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan; 2013.
  • Information om standarder hos SIS. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS);
  • Infusionspumpar – Identifiering av risker. Uppsala: Läkemedelsverket; 2014.
  • Jacobsson, Öberg. Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2003.
  • Kuutmann A, Rosén E. Behovsanalys av infusionspumpars funktion ur ett kliniskt perspektiv. Examensarbete inom medicinsk teknik. Stockholm: KTH; 2012.

  Regelverk

  Till toppen av sidan