Läkemedelsbehandling

Innehåll

Läkemedelshantering

Den som iordningställer ett läkemedel ska i första hand själv administrera eller överlämna läkemedlet till patienten. I undantagsfall kan en annan person med formell kompetens ta över det iordningställda läkemedlet och administrera eller överlämna det.

Medicintekniska produkter för transfusion, infusion och injektion

Med hjälp av medicintekniska produkter kan läkemedel, infusionslösningar och sondnäring tillföras patienter antingen peroralt, intravenöst, intratekalt, epiduralt, intramuskulärt eller subkutant.

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Cytostatika och cytotoxiska läkemedel används vid behandling av tumörsjukdomar och för att dämpa immunreaktioner vid till exempel transplantationer eller vid olika former av autoimmuna sjukdomar.

Injektioner

Handdesinfektion ska alltid utföras i direkt anslutning före och efter injektionsgivning, även då handskar används. Handskar används vid risk för kontakt med kroppsvätska.

Till toppen av sidan