Desinfektionsapparatur

Spoldesinfektor

Spoldesinfektorn är främst avsedd för rengöring och desinfektion av sugflaskor, bäcken, urinflaskor, handfat och hinkar. Den har också en utslagsfunktion vilket innebär att hinkar, urinflaskor och bäcken etcetera med fördel kan tömmas i spoldesinfektorn. Processen är några minuter lång och innebär tömning, sköljning och desinfektion med fuktig värme. Enligt SS-EN ISO 15883:2009 är den inte avsedd för instrument. För sugflaskor behövs oftast ett specialmunstycke. Insats med påsförstörare finns som tillval. Porösa material som textilier, tvättsvampar och skumplast kan inte desinfekteras i en spoldesinfektor. Se till att inga föremål kan orsaka stopp i avloppet.

Organisera arbetet så att orent och rent gods hanteras var för sig med en avdelad ren och smutsig sida.

  • Använd handskar och engångs plastförkläde enligt basala hygienrutiner i kontakt med kroppsvätskor.
  • Töm godset vid behov i spoldesinfektorn.
  • Placera godset i spoldesinfektorn direkt efter användandet.
  • Efter packningen tas handskarna av och händerna desinfekteras.

Alla processer ska ske med diskmedel för att uppnå en fullgod rengöring och desinfektion. Kontrollera att det finns diskmedel i behållaren. Välj därefter program och starta spoldesinfektorn.

Avslutad process

Öppna luckan, desinfektera händerna och ta därefter ut godset. Kontrollera att godset är rent. Förvara det rena och torra godset dammfritt.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan